Help ons helpen

Er zijn kinderen die geen veilig thuis hebben, voor wie school de enige veilige haven is in een wereld van armoede, onrust en honger. Op school krijgen ze tijd, liefde en aandacht. School is alles voor ze. Totdat het ophoudt. En dat is al na de basisschool. Ouders moeten wanhopig toezien dat hun kind geen toekomst heeft. Ze houden zelf amper het hoofd boven water. De opvoeding van de kinderen ligt vaak in handen van de grootouders. Grootouders die oud en verzwakt zijn en weer op de kinderen steunen. Het is een hard bestaan en deze mensen hebben hulp nodig.

Stichting Help Afrika werkt hard aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmsten. We bieden hulp op gebied van basisbehoeften zoals voedsel en huisvesting, medische en maatschappelijke zorg en onderwijs. Ons doel is het verbeteren van de leefomstandigheden op een verantwoorde en duurzame manier. Als een steen die steeds groter wordende rimpels in het water veroorzaakt: klein maar met een groot effect. Dit doen we samen met de mensen in Afrika. We helpen hen om zelf verder te komen. Ga naar hoe werken we voor een beeld van hoe we dit aanpakken.

Dit alles is mogelijk door de mensen die ons steunen. Met uw bijdrage geeft u kinderen een toekomst en maakt u de leefomstandigheden beter zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen en ouders weten dat hun kinderen een beter leven in het verschiet hebben. Wilt u ons steunen? We zijn u erg dankbaar. Samen kunnen we echt iets doen.

Op onze projecten pagina ziet u waar we allemaal mee bezig zijn en welke projecten we inmiddels hebben afgerond.

Uiteraard kunt u al onze financiële gegevens inzien en hoe onze stichting wordt bestuurd.

Privacyverklaring.

Stichting Help Afrika legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, bankrekening, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het vastleggen van het donateurschap en het innen van de donaties. Uw gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt. Alleen ingeval van incasso worden de noodzakelijke gegevens aangeleverd aan de bank.
Alle aan ons toevertrouwde gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen, zoals nieuwsbrieven.
Stichting Help Afrika zorgt voor een passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) aan de haar toevertrouwde persoonsgegevens.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een email naar mail@helpafrika.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Who’s that girl?

Het meisje dat het gezicht is geworden van onze nieuwe site is Anastasia Napem Lokitari van Kampi Sengenge Village uit Kampi Turkana. Haar familie is  Loper Napeyok en ze gaat naar onze eigen Alice Ingham School. We hebben haar tijdens onze laatste reis in 2016 ontmoet. Een vrolijk, energiek meisje dat niet van onze zijde week. Omdat we haar in ons hart hebben gesloten hebben we haar tot het gezicht van onze stichting gemaakt.