Hoe werken we

Onze projecten zij kleinschalig en worden getrokken door onze contactpersonen in het buitenland en samen met mensen uit de lokale gemeenschap. Alles wat we doen wordt  gedragen door de mensen zelf. Behaalde successen zijn op basis van onze financiering maar zijn door de mensen zelf gerealiseerd. Samen en in verbinding met elkaar. Zo draagt alles wat we doen bij aan de gemeenschapszin en gezamenlijkheid in de regio. Lees meer over onze projecten.

Voorzieningen die we zo creëren zijn voor ieder toegankelijk. Mensen zijn trots op wat ze bereikt hebben en dragen dat uit. Daarom is het van groot belang  juist deze mensen te helpen hun eigen problemen op de te lossen. Het vertrouwen groeit met het zelfregelend vermogen dat we organiseren. Als een rimpel in het water.

Doordat we een kleine stichting zijn is ons werk overzichtelijk en zijn er korte lijnen. We kennen onze projectleiders goed en hebben regelmatig contact. Eens in de drie jaar gaat er een delegatie naar de projecten. We verblijven enige dagen op de locaties en spreken veel mensen. Zo zien we of onze projectleiders de mensen goed kennen en of ze in positie zijn. We doen even mee met het dagelijkse werk. Dit levert ons veel op: goede contacten, goed inzicht en goede verbinding met de mensen ter plekke. Zij kennen ons en wij kennen hen. Onze reis kost u geen geld. Uw donaties komen volledig ten goede aan de projecten zelf.

Nieuwsgierig naar ons laatste reisverslag? Die kunt u vinden onder nieuws!