Financiën

Wat Stichting Help Afrika doet met het geld dat donateurs, bedrijven, fondsen en overheden schenken, daar zijn we heel open over. Het is namelijk niet ons geld. Het is het geld voor Afrika.

Stichting Help Afrika is van mening dat de donateurs en de goede gevers recht hebben op een volledige verantwoording. Daarom zijn ons beleidsplan en jaarverslag voor iedereen in te zien. Gewoon online.

Doneren met belastingvoordeel

De Belastingdienst beschouwt Stichting Help Afrika als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan de stichting is daarmee niet alleen voor donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor de stichting zelf. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de Anbiinkomstenbelasting en Stichting Help Afrika hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst.

Wilt u doneren? Klik hier