Het bestuur

Het bestuur van Stichting Help Afrika bestaat uit 4 vrijwilligers. Allen met een totaal andere achtergrond maar met een gezamenlijk missie: de leefomstandigheden in Afrika verbeteren.

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. Maar als het nodig is ook vaker. Greetje is onze voorzitter en dit doet ze met veel gedrevenheid. Linda is de meest fantastische secretaris die je kunt bedenken. Johan is onze penningmeester die geen euro uit het oog verliest en ons altijd accuraat informeert over onze financiële situatie. Hij is erg alert op de rapportages die we vanuit Afrika ontvangen en weet als geen ander deze rapporten te screenen. Corrie is met haar enthousiasme en energie betrokken met het PR werk van de stichting en ze houdt de website up to date.

Bezoek aan de projecten

Ongeveer een keer per 3 jaar bezoekt een delegatie van het bestuur de projecten in het buitenland. We zijn elke keer erg kritisch op de noodzaak van ons bezoek. Toch blijkt elke keer weer hoe waardevol het is om naar de projecten af te reizen en de situatie ter plekke te beoordelen. Tijdens deze reizen verblijven we op de locaties zelf. We werken mee en spreken  iedereen die betrokken is bij de projecten. We zien met onze eigen ogen de situatie en ook of onze projectleiders in positie zijn. Een waardevolle toevoeging op ons veelvuldige mailcontact.