Word donateur

Onze donateurs zijn de motor van onze stichting. Als donateur van de stichting steunt u ons structureel en stelt u ons in staat om onze projecten blijvend te financieren. We zetten uw geld in waar het het hardst nodig is. Zo kunnen we samen structureel iets verbeteren binnen de lopende projecten of aankomende nieuwe projecten. 

Met uw donaties financieren wij voeding en huisvesting voor de allerarmsten in Kampi Turkana, basisonderwijs voor de kinderen op de Alice Ingham School, zorg, medicijnen en maatschappelijke hulp voor de Turkana’s en voeding, medicijnen en huisartsbezoek aan de kinderen in het weeshuis van Rangala.

Ja, ik word donateur!