Nieuwsflits 3: Smart Nakuru

Smart Nakuru naaiproject

Dit project is opgericht door onze projectleider ter plekke, Dhr. Nicolas Luvai en richt zich op het geven van trainingen aan vrouwen om hen te leren naaien met als doel daarna in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Vrouwen in het westen van Kenia ervaren vaak al vroeg in hun leven kans ongelijkheid, het geld voor een goede opleiding gaat vaak naar hun broers. Zonder goed onderwijs blijven veel meisjes en jonge vrouwen financieel afhankelijk van oude ouders en echtgenoten.

Om de sociaaleconomische status van vrouwen in het dorp Mautuma te verbeteren, heeft SmartNakuru deze trainingen opgezet en zal zich hiervoor blijven inzetten.

Sinds 2019 steunen we dit project, gelegen in de regio Kakamega in het westen van Kenia.

Het project is succesvol. We horen mooie verhalen terug. Onder andere van een vrouw die door het volgen van de opleiding nu een eigen bedrijfje heeft kunnen opstarten en zodoende kon stoppen met het maken en verkopen van illegale drankjes en zich ontworsteld heeft aan prostitutie.

De vrouwen zijn zelf actief in het werven van klanten, ze bezoeken dorpen en scholen om onderzoek te doen waar vraag naar is. Zo kwamen ze er achter dat er interesse is voor schooltruien en tafelkleden. Hierdoor heeft de productie-unit kunnen uitbreiden met werk voor nog drie vrouwen.

De organisatie zit niet stil. Naast de naai-opleiding zijn ze nu ook gestart met borduur- en breicursussen. Dit op de vraag van de cursisten zelf. Een aantal vrouwen willen graag hun vaardigheden uitbreiden zodat ze breder inzetbaar zijn en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Het smart Nakuru contactteam

Dit team gaat maandelijks op huisbezoek bij mensen en gaan met ze in gesprek. Onderwerpen die aan bod komen zijn het leven van de gezinnen en de problemen die ze tegenkomen, er wordt kennis gedeeld over gezondheidszorg, hygiëne, voeding en moderne landbouw.

Ook wordt er contact gelegd met jonge moeders en meisjes die voortijdig met school zijn gestopt vanwege zwangerschap en/of een vroeg huwelijk. De meiden worden aangemoedigd om ook te beginnen met de opleiding tot naaister. Helaas konden er de afgelopen periode minder personen tegelijk de training volgen vanwege de maatregelen rondom Covid-19.

De productieruimte was aan een opknapbeurt toe. Samen met mensen uit de omgeving is dit afgelopen voorjaar gerealiseerd.

Nieuwsflits 2

Medische kliniek Marigat

Sr. Mary Monari geeft al jaren leiding aan de medische kliniek bij de missiepost in Marigat. Hier kunnen de Turkana vluchtelingen medische verzorging krijgen. Ook veel andere patiënten en toekomstige moeders uit de nabije omgeving weten de kliniek te vinden. Door de jaren heen heeft de kliniek een goede naam opgebouwd.In 2021 heeft de kliniek te maken gehad met grote uitdagingen door Covid-19, honger, droogte en onzekerheid. Juist in deze tijd is het bezoeken van de buitengebieden erg belangrijk. Met een mobiele kliniek, een busje met allerlei medische voorzieningen, worden tot een omtrek van 40 km in de omgeving medische spreekuren verzorgd en medische voorlichting gegeven.Zo’n twee jaar geleden is de kliniek uitgebreid met een operatiekamer. Deze wordt inmiddels veelvuldig gebruikt. Hierdoor hoeven patiënten die met spoed hulp nodig hebben niet meer 45 km te reizen maar kunnen gelijk geholpen worden. Ook voor de kraamkliniek biedt de operatiekamer uitkomst. Het is nu ook mogelijk keizersneden uit te voeren. Hierdoor kunnen levens van zowel moeder als kind gered worden. Onlangs is er op die manier nog een tweeling in goede gezondheid ter wereld geholpen.Er is extra personeel aangenomen om het werk aan te kunnen. In totaal heeft de kliniek nu ruim 30 mensen in dienst.Tijdens de corona pandemie was de babysterfte hoger dan anders. Vrouwen kwamen soms pas bij de kliniek als het eigenlijk al te laat was. Het school gezondheidsprogramma draait goed. Eens in de drie maanden komt er medisch personeel op school om kinderen les te geven over gezondheid. De kliniek begeleidt een groep aids-patiënten om het medicijngebruik vol te houden, met elkaar hun problemen te bespreken en elkaar te steunen. In 2021 is er een nieuwe praatgroep opgestart, de St. Patrick Group. Deze groep ondersteunt jonge meisjes die tijdens de corona pandemie niet meer naar school gingen tijdens deze sluiting zwanger zijn geworden. Zij worden gestimuleerd om na hun bevalling weer naar school te gaan.

Nieuwsflits 1

In januari en februari hebben we weer berichten binnen gekregen over de ontwikkelingen van de projecten die we als stichting ondersteunen.

In de vorm van nieuwsflitsen nemen we u hier graag in mee.

Nieuwsflits 1: Maatschappelijk werk in Marigat

Bij het dorp Marigat woont al jarenlang een groep van ca. 3500 vluchtelingen van de Turkana stam onder armoedige omstandigheden. Een onderdeel van het maatschappelijk werk is de tweewekelijkse voedseluitdeling aan ouderen die echt op geen andere manier aan voedsel kunnen komen. De afgelopen periode is aan meer ouderen voedsel verstrekt dan anders door een toename van het aantal vluchtelingen. Er moest ook meer voedsel gekocht worden omdat de oogst van maïs en bonen op het stuk land bij Marigat tegenviel door droogte.

Er is een nieuwe maatschappelijk werker, Samuel  Oletikinya.
Hij doet o.a. huisbezoeken bij ouderen en organiseert sportactiviteiten voor de jeugd. Juist in deze corona-tijd is dit van grote betekenis voor de gemeenschap.  Er zijn onder meer twee voetbalteams die het erg goed doen. De Delta FC, de jeugdploeg, speelt op regionaal niveau en een ander jeugdteam op sub-provinciaal niveau.

Een ander onderdeel van het maatschappelijk werk is de Alice Ingram School.

Dit jaar is er aandacht geweest voor onderhoud en renovatie van de klaslokalen. Een heel aantal vloeren zijn opgeknapt. Dit wordt gedaan in samenwerking met studenten van de Polytechnische school in Marigat.

Deze school wordt mede ondersteund door de stichting. Studenten worden opgeleid tot metselaar, automonteur, elektricien, kapster of naaister. De examens die in april 2021 afgenomen zouden worden zijn i.v.m. Covid-19 verplaatst naar november 2021. Alle vier de studenten zijn geslaagd, een mooi resultaat!  In september zijn er weer zes nieuwe studenten gestart met hun opleiding en in januari 2022 nog eens zes.

Kleuterlokalen Alice Ingram School zijn klaar, lesgeven in een warme tent verleden tijd.

Tijdens ons bezoek aan de Alice Ingram School in Marigat in 2019 zagen we dat er grote behoefte was aan de bouw van twee nieuwe lokalen. Zo rond de 90 kleuters kregen daar les in een tent waar de temperatuur wel kon oplopen tot 40 graden. Na dit bezoek hebben we op verschillende manieren actie gevoerd om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Dit is gelukt en in november 2020 waren ze, ondanks de covid-19 pandemie, druk met de bouw van de lokalen. Begin deze maand ontvingen we het bericht dat de lokalen klaar zijn en inmiddels worden gebruikt.

Eindejaar actie: hulp in Coronatijd

Juist ook in de coronatijd willen we de mensen bij onze projecten in Kenia blijven ondersteunen.

Goede hygiëne en voldoende voedsel is in deze tijd extra belangrijk en daar niet vanzelfsprekend.

Steun ons om de mensen daarin te kunnen voorzien. Met voorlichting over en uitdeling van handhygiëne kunnen de projectleiders ter plekke het verschil maken. Help ons om extra ondersteuning mogelijk te maken en doneer uw bijdrage in onze speciale eindejaar actie:

https://www.geef.nl/nl/actie/ondersteuning-projecten-stichting-help-afrika-kenia-in-coronatij/donateurs

Opbrengst

De actie op Geef.nl om mensen in Kampi Turkana te helpen in coronatijd heeft het prachtige bedrag van € 631,- opgeleverd. Alle mensen die hebben gedoneerd, onze hartelijke dank! Het bedrag wordt besteed aan hygiëne materialen in het vluchtelingenkamp. Ons steunen kan nog steeds via https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-help-afrika/over-ons

Thank you letter! Bedankt!

Josh Imbwana,75 jaar, zei: Ik voel me gewaardeerd en bedank de sponsor voor het voedselpakket, ik weet zeker dat mijn gezin iets te eten zal hebben. Moge God jullie rijkelijk zegenen.

Deze week kregen wij onderstaande brief.

Wij willen stichting Help Afrika en haar sponsoren bedanken voor hun voortdurende steun.
Door de beperkte maatregelingen van de overheid zijn veel gezinnen in ons dorp geraakt door extra armoede. Geen werk meer en daarom geen geld voor gezinsonderhoud. Het meest getroffen hierdoor zijn de ouderen. Smart Nakuru waardeert uw vriendelijke steun.

Door uw vrijgevigheid waren we in staat om de levens van de gemeente te verbeteren. We hebben voedselpakketten mogen uitdelen met o.a. suiker, thee, olie, rijst, bonen, bakmeel, afwasmiddel en droge erwten.

Hieronder enkele foto’s van de uitreiking.

Laatste steentje bijdragen aan nieuwe klaslokalen?

Een jaar geleden tijdens ons bezoek aan Kenia, kregen wij als bestuur van de stichting een rondleiding op de school van Kampi Turkana, de “Alice Ingham School”. Bijna 700 kinderen bezoeken de school waarvan 90% uit Kampi Turkana komt.
Tijdens de rondleiding zagen en hoorden we het volgende:   

“De toestroom van kinderen neemt nog steeds toe, vooral veel jonge kinderen. Er zijn 12 lokalen en 14 leerkrachten”. We zien een tent bij de school staan en vragen waar deze voor is.
Dit blijkt een tijdelijke tent bestemd voor 90 kleuters. Deze is geplaatst omdat de twee nieuwe klaslokalen die we in 2018 hebben laten bouwen alweer te klein zijn.
Les krijgen in een tent is heftig, want het is hier gemiddeld 40 graden. Om dan les te krijgen in een tent is bijna niet te doen.

Inmiddels hebben we extra giften gekregen en konden we dit jaar het startsein geven voor het bouwen van 2 nieuwe lokalen. Beide lokalen worden aan weerszijden van de klaslokalen uit 2018 gebouwd.

Hopelijk mogen de kinderen in Kenia in januari na de pandemie weer naar school.

Help je mee om het laatste steentje bij te dragen aan de school?

Hekwerk om tuin

Naar aanleiding van ons bezoek aan Kampi Turkana, alweer bijna een jaar geleden, werd duidelijk dat er echt behoefte was aan een goed hekwerk om de tuin van de missiepost heen.

In de tuin wordt groente en fruit verbouwd om uit te kunnen delen aan de allerarmsten in Kampi Turkana. Een deel van de oogst wordt opgegeten door dieren. Om dit te voorkomen was een hekwerk van groot belang.

De Stichting heeft hier geld voor vrijgemaakt. Inmiddels is het hek geplaatst. Hieronder ziet u het resultaat:

Leerlingen Vocational Centre maken mondkapjes

De afgelopen week hebben we contact gehad met de directeur van de vakschool in Kenia (Marigat Vocational Center). Helaas is de school ook gesloten ivm het Corona-virus. Maar de leerlingen van de naai-opleiding zijn bezig met het maken van mondkapjes voor de overheid. De overheid zal de mondkapjes weer verdelen. Mooi initiatief.

Geslaagde Studenten

Ook goed nieuws in deze periode van onzekerheid uit Kenia.

5 van de 6 studenten zijn geslaagd voor hun vakopleiding.
Remmy is nu elektricien, Freeza kapster, Benson automonteur en Bernice en Jane zijn geslaagd voor hun opleiding tot naaister.
Van harte gefeliciteerd.

Vind je het ook leuk om een studieplek mogelijk te maken voor iemand uit Kampi Turkana, de kosten zijn €260,- voor een 2 jarige vakopleiding.
Laat het ons dan weten.

Geslaagde studente!