Elke maand een boekenmarkt!

Dankzij een mooie samenwerking met de Historische vereniging van Loppersum is het mogelijk om iedere maand een boekenmarkt te houden.

Deze markt vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats tussen 09.30u en 12.00u bij de Hogestraat 17 in Loppersum.

De aftrap van de markten is op zaterdag 3 juni. Dus ben je nog op zoek naar een mooi boek voor in de vakantie, kom dan vooral langs!

Bedankbrief uit Mautuma

Het afgelopen jaar hebben we als eindejaar actie geld opgehaald voor de aanschaf van schooluniformen voor kinderen in Mautuma. Kinderen kunnen daar zonder uniform niet naar school. De actie leverde een bedrag op van ruim € 500,-.

Afgelopen week ontvingen we van onze projectleider Nicolas Luvai een bedankbrief met een aantal foto’s:

Groeten van de Mautuma-gemeenschap, hoop dat deze “Bedankbrief” alle ongelooflijke supporters uit Nederland vindt die geloofden in de SmartNakuru-missie en hielpen om een ​​glimlach op het gezicht van arme kinderen te toveren door schooluniformen te verstrekken. Namens de gemeenschap in Mautuma – Kenia, zijn ze zo dankbaar voor, zoals altijd zeggen ze “Asante sana” Enorm bedankt voor het op school houden van deze kinderen.

Klik op de onderstaande link om de hele brief te lezen: https://www.helpafrika.nl/web/wp-content/uploads/2023/04/Thank-you-letter-2023-2.pdf

Nieuwe bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht! - Theater in het Groen

Stichting Help Afrika heeft een enthousiast bestuur met op dit moment vier leden. Eens in de 8 weken komen we bij elkaar om lopende zaken van de projecten te bespreken en bereiden we pr-acties voor.

In de loop van dit jaar nemen er twee bestuursleden afscheid. We zijn druk bezig met het vinden van nieuwe mensen. Mocht u belangstelling hebben of iemand weten die het leuk vindt om iets voor de stichting te betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via het mailadres mail@helpafrika.nl of via een persoonlijk bericht op facebook.

Opbrengst Geef-actie

Wauw!De Geef-actie rondom de feestdagen heeft maar liefst een totaalbedrag opgeleverd van € 511,- . Dit betekent een schooluniform voor ruim 70 kinderen. Zij kunnen nu naar school! Iedereen die heeft bijgedragen, hartelijk dank hiervoor!

Wilt u alsnog wat overmaken? Dat kan heel eenvoudig. Klik op de knop “geef eenmalig” en uw donatie kan worden gedaan.

Zonnepanelen voor de medische kliniek

Een van de projecten die wij ondersteunen in Marigat is de medische kliniek. Onder leiding van sr. Mary is de afgelopen jaren een kliniek ontstaan die zeer hoog gewaardeerd wordt.

Van heinde en ver komen zwangere vrouwen naar de kliniek om te bevallen omdat de zorg voor moeder en kind erg goed is. Ook andere mensen die medische zorg nodige hebben zijn welkom.

Tegelijkertijd heeft de kliniek ook regelmatig te maken met stroomuitval, in Kenia geen uitzonderlijke situatie. In een land waar de zon veel schijnt, ligt een duurzame oplossing in de vorm van zonne-energie voor de hand. Echter de kliniek heeft niet de middelen om daarin te investeren.

Wij zij daarom erg blij dat we een mooie samenwerking hebben ontwikkeld met Our Energy Foundation (www.ourenergyfoundation.nl ).Een stichting die investeert in duurzame oplossingen en die betrouwbare energiesystemen op zonne-energie aanlegt in verschillende Afrikaanse landen. Samen met Our Energy Foundation leggen we de komende tijd een zonne-energie systeem aan voor de medische kliniek. Op deze manier werkt de medische apparatuur op een duurzame manier en is de kans op uitval minimaal. Ook wordt er een zonneboiler geplaatst waardoor er altijd warm water beschikbaar is voor de kraamkliniek. Zonne-energie maakt het verschil!

Weer een mooi project waar wij met hulp van onze donateurs en gulle gevers vorm aan kunnen geven. Namens sr. Mary hartelijk bedankt dat dit mogelijk is gemaakt!

Nieuwsflits 3: Smart Nakuru

Smart Nakuru naaiproject

Dit project is opgericht door onze projectleider ter plekke, Dhr. Nicolas Luvai en richt zich op het geven van trainingen aan vrouwen om hen te leren naaien met als doel daarna in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Vrouwen in het westen van Kenia ervaren vaak al vroeg in hun leven kans ongelijkheid, het geld voor een goede opleiding gaat vaak naar hun broers. Zonder goed onderwijs blijven veel meisjes en jonge vrouwen financieel afhankelijk van oude ouders en echtgenoten.

Om de sociaaleconomische status van vrouwen in het dorp Mautuma te verbeteren, heeft SmartNakuru deze trainingen opgezet en zal zich hiervoor blijven inzetten.

Sinds 2019 steunen we dit project, gelegen in de regio Kakamega in het westen van Kenia.

Het project is succesvol. We horen mooie verhalen terug. Onder andere van een vrouw die door het volgen van de opleiding nu een eigen bedrijfje heeft kunnen opstarten en zodoende kon stoppen met het maken en verkopen van illegale drankjes en zich ontworsteld heeft aan prostitutie.

De vrouwen zijn zelf actief in het werven van klanten, ze bezoeken dorpen en scholen om onderzoek te doen waar vraag naar is. Zo kwamen ze er achter dat er interesse is voor schooltruien en tafelkleden. Hierdoor heeft de productie-unit kunnen uitbreiden met werk voor nog drie vrouwen.

De organisatie zit niet stil. Naast de naai-opleiding zijn ze nu ook gestart met borduur- en breicursussen. Dit op de vraag van de cursisten zelf. Een aantal vrouwen willen graag hun vaardigheden uitbreiden zodat ze breder inzetbaar zijn en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Het smart Nakuru contactteam

Dit team gaat maandelijks op huisbezoek bij mensen en gaan met ze in gesprek. Onderwerpen die aan bod komen zijn het leven van de gezinnen en de problemen die ze tegenkomen, er wordt kennis gedeeld over gezondheidszorg, hygiëne, voeding en moderne landbouw.

Ook wordt er contact gelegd met jonge moeders en meisjes die voortijdig met school zijn gestopt vanwege zwangerschap en/of een vroeg huwelijk. De meiden worden aangemoedigd om ook te beginnen met de opleiding tot naaister. Helaas konden er de afgelopen periode minder personen tegelijk de training volgen vanwege de maatregelen rondom Covid-19.

De productieruimte was aan een opknapbeurt toe. Samen met mensen uit de omgeving is dit afgelopen voorjaar gerealiseerd.

Nieuwsflits 2

Medische kliniek Marigat

Sr. Mary Monari geeft al jaren leiding aan de medische kliniek bij de missiepost in Marigat. Hier kunnen de Turkana vluchtelingen medische verzorging krijgen. Ook veel andere patiënten en toekomstige moeders uit de nabije omgeving weten de kliniek te vinden. Door de jaren heen heeft de kliniek een goede naam opgebouwd.In 2021 heeft de kliniek te maken gehad met grote uitdagingen door Covid-19, honger, droogte en onzekerheid. Juist in deze tijd is het bezoeken van de buitengebieden erg belangrijk. Met een mobiele kliniek, een busje met allerlei medische voorzieningen, worden tot een omtrek van 40 km in de omgeving medische spreekuren verzorgd en medische voorlichting gegeven.Zo’n twee jaar geleden is de kliniek uitgebreid met een operatiekamer. Deze wordt inmiddels veelvuldig gebruikt. Hierdoor hoeven patiënten die met spoed hulp nodig hebben niet meer 45 km te reizen maar kunnen gelijk geholpen worden. Ook voor de kraamkliniek biedt de operatiekamer uitkomst. Het is nu ook mogelijk keizersneden uit te voeren. Hierdoor kunnen levens van zowel moeder als kind gered worden. Onlangs is er op die manier nog een tweeling in goede gezondheid ter wereld geholpen.Er is extra personeel aangenomen om het werk aan te kunnen. In totaal heeft de kliniek nu ruim 30 mensen in dienst.Tijdens de corona pandemie was de babysterfte hoger dan anders. Vrouwen kwamen soms pas bij de kliniek als het eigenlijk al te laat was. Het school gezondheidsprogramma draait goed. Eens in de drie maanden komt er medisch personeel op school om kinderen les te geven over gezondheid. De kliniek begeleidt een groep aids-patiënten om het medicijngebruik vol te houden, met elkaar hun problemen te bespreken en elkaar te steunen. In 2021 is er een nieuwe praatgroep opgestart, de St. Patrick Group. Deze groep ondersteunt jonge meisjes die tijdens de corona pandemie niet meer naar school gingen tijdens deze sluiting zwanger zijn geworden. Zij worden gestimuleerd om na hun bevalling weer naar school te gaan.

Nieuwsflits 1

In januari en februari hebben we weer berichten binnen gekregen over de ontwikkelingen van de projecten die we als stichting ondersteunen.

In de vorm van nieuwsflitsen nemen we u hier graag in mee.

Nieuwsflits 1: Maatschappelijk werk in Marigat

Bij het dorp Marigat woont al jarenlang een groep van ca. 3500 vluchtelingen van de Turkana stam onder armoedige omstandigheden. Een onderdeel van het maatschappelijk werk is de tweewekelijkse voedseluitdeling aan ouderen die echt op geen andere manier aan voedsel kunnen komen. De afgelopen periode is aan meer ouderen voedsel verstrekt dan anders door een toename van het aantal vluchtelingen. Er moest ook meer voedsel gekocht worden omdat de oogst van maïs en bonen op het stuk land bij Marigat tegenviel door droogte.

Er is een nieuwe maatschappelijk werker, Samuel  Oletikinya.
Hij doet o.a. huisbezoeken bij ouderen en organiseert sportactiviteiten voor de jeugd. Juist in deze corona-tijd is dit van grote betekenis voor de gemeenschap.  Er zijn onder meer twee voetbalteams die het erg goed doen. De Delta FC, de jeugdploeg, speelt op regionaal niveau en een ander jeugdteam op sub-provinciaal niveau.

Een ander onderdeel van het maatschappelijk werk is de Alice Ingram School.

Dit jaar is er aandacht geweest voor onderhoud en renovatie van de klaslokalen. Een heel aantal vloeren zijn opgeknapt. Dit wordt gedaan in samenwerking met studenten van de Polytechnische school in Marigat.

Deze school wordt mede ondersteund door de stichting. Studenten worden opgeleid tot metselaar, automonteur, elektricien, kapster of naaister. De examens die in april 2021 afgenomen zouden worden zijn i.v.m. Covid-19 verplaatst naar november 2021. Alle vier de studenten zijn geslaagd, een mooi resultaat!  In september zijn er weer zes nieuwe studenten gestart met hun opleiding en in januari 2022 nog eens zes.