Maatschappelijk werk en sociale activiteiten

Maatschappelijk werker Brian werkt hard aan wat hij noemt ‘community building’ en activiteiten voor de jeugd. Hij helpt de Turkana’s om zich beter te organiseren en verenigen om meer invloed te krijgen als volwaardige bewoners van het gebied in en om Marigat.

Hij organiseert bijeenkomsten waar de dorpsoudsten samen met de lokale autoriteiten spreken over landeigendom, werkloosheid, vroege zwangerschappen en bijvoorbeeld uitval van kinderen op school. Het feit dat Turkana kinderen maar moeizaam beurzen krijgen voor vervolgstudie is hem een doorn in het oog. Zo ook de toegankelijkheid van medische zorg. Waarom zijn de voorzieningen voor de Turkana’s en de overheidsvoorzieningen voor de overige bevolking gescheiden? Hoe krachtig zou het zijn hier gezamenlijk in op te trekken? Brian heeft, samen met zijn voorganger Dennis,  als geen ander vooruitgang geboekt. Uiteraard onder de capabele leiding van zuster Anna. Zuster Anna die speciaal uit Uganda is gehaald om Kampi Turkana op de kaart te zetten in Kenia. Als iemand het kan….

Ook voor de jeugd zet Brian zich enorm in. Hij heeft twee voetbalcoaches tot zijn beschikking en organiseert samen met hen voetbalwedstrijden voor de jeugd. Iedereen komt aan bod, maar de spanning stijgt als het beroemde Delta Team aantreedt. Vol bewondering en trots kijken de honderden kinderen op naar hun helden. Deze momenten grijpt Brian aan om met de kinderen te praten ‘about life’, zoals hij zegt.

Met onze laatste reis hebben we met eigen ogen kunnen zien wat hij in gang kan zetten.