Children’s Home Naivasha – Kenia

In Naivasha, een stad ten westen van Nairobi in Kenia heeft een groep vrouwen zich ontfermd over een aantal straatkinderen. Ze hebben hun ouders verloren en zijn overgeleverd aan zichzelf.

Zonder enige hulp van buiten, gaven deze vrouwen de kinderen eten, een bed en weer wat structuur in hun leven. De plaatselijke bevolking sprong bij en maakten de opvang tot een succes. Dankzij de tomeloze inzet van een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligsters.

In 2003 kwam de stichting in contact met dit prachtige initiatief. Het bestuur heeft toen besloten om deze vrouwengroep een financiële steun in de rug te geven. Zo ontstond het St. Francis Xavier Catholic Parish Mji Wa Neema Children’s Home in Naivasha, Kenia. Het weeshuis heeft enige jaren succesvol gedraaid, maar bleef gestoeld op vrijwilligers en dat is kwetsbaar.

In 2015 heeft de stichting besloten deze steun te stoppen. Onze contactpersonen wisselden regelmatig en daarmee verwaterde het contact met het weeshuis. Zonder betrouwbaar contactpersoon ter plekke kunnen we als stichting niet garanderen dat onze financiële steun goed wordt ingezet. Een moeilijk besluit. Dat zeker. Af en toe informeren we nog hoe het gaat. De laatste berichten waren dat het er ernstig verwaarloosd uit zag.