Stichting Help Afrika | Fruitlaan 53 | 9919 KD Loppersum | mail@helpafrika.nl | www.helpafrika.nl | bank iban NL93 ABNA 0496 7940 86
Donatie
nieuwsbrief nr. 9 maart 2005
Geachte donateur, de stichting "Help Afrika" spant zich al vele jaren in om de leefomstandigheden van allerlei groepen bewoners in Kenya en Uganda te verbeteren. Dit probeert zij te doen d.m.v. kleinschalige projecten. Ze hebben voornamelijk betrekking op het bevorderen van de gezondheid, het stimuleren van onderwijs, opvang van weeskinderen en vluchtelingenhulp.

Wij willen u allereerst hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage en steun om deze hulp mogelijk te maken.

Het lukt de stichting tot op heden met minimale kosten een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Hierdoor komt meer dan 90% van alle beschikbare middelen rechtstreeks terecht bij de projecten en profiteren de mensen optimaal van uw bijdrage. Wij willen u in deze brief graag informeren over wat er in het afgelopen jaar zoal is gedaan en wat onze plannen zijn.

Gezondheidszorg, die in ons land vanzelfsprekend is, is daar een ongekende luxe. Medicijnen voor o.a. aids, malaria en tyfus, veel voorkomende ziektes, zijn voor velen onbetaalbaar. Ondervoeding komt vaak al vanaf de geboorte voor en zorgt mede daardoor voor een hoog sterftecijfer. Zoals u allen uit de media zult hebben vernomen is aids momenteel het allergrootste probleem. Veel jonge mensen, vaak jonge ouders, sterven aan deze ziekte. Hun kinderen blijven achter en de eventuele familieleden hebben vaak geen mogelijkheid om ook nog de zorg voor deze kinderen op zich te nemen.

Educatie is van wezenlijk belang voor een goede toekomst en voor de opbouw van het land. Met onderwijs kan structureel worden geholpen en is daardoor de meest effectieve vorm van ontwikkelingshulp. Basisonderwijs is met de komst van de nieuwe president per 01-01-03 in Kenya gratis. Dat was in Uganda al enkele jaren eerder het geval. Alle kinderen kunnen nu genieten van onderwijs. Maar wel kunnen daardoor de klassen, soms met 100-150 leerlingen, extreem groot zijn. Er is een groot tekort aan schoolaccommodatie en aan onderwijzers.

Het afgelopen jaar hebben wij de volgende projecten kunnen ondersteunen in:


MARIGAT Kenya
De Maatschappelijke zorg voor de Turkana's, onder leiding van Zr. Medrine ontving de jaarlijkse bijdrage van € 4.600,-. Deze mensen, een groep van 2000 vluchtelingen binnen Kenya, wonen op een open zandvlakte onder zeer armelijke omstandigheden. De werkloosheid is hier groot. De allerarmsten, ca. 26 gezinnen, vooral ouderen, ontvangen één keer per week een basisvoedselpakket. Kinderen worden in een aparte klas bijgespijkerd om alsnog in te stromen binnen het reguliere onderwijs. Wij vinden het geweldig, dat de jongeren van de Gereformeerde Kerk te Loppersum dit voorjaar een actie houden met als doel een aantal golfplaten huisjes voor de Turkana's te realiseren. Een hele verbetering, want deze huisjes bieden een veel betere bescherming tegen wind, zand en regen. Wij bevelen deze actie daarom alvast van harte bij u aan.

Medische hulp o.l.v. Zr. Martina. Zij ontving dit jaar hiervoor € 1.100,-. Hulp wordt geboden vanuit de kliniek, waar de patiënten naar toe komen. Als dit niet mogelijk is, worden de zieken, merendeels aids-patiënten, thuis bezocht. De zusters beschikken over medicijnen voor aids. Deze zijn voor Afrikaanse begrippen echter heel erg duur, te weten: € 5,- p.p. per maand. De mensen, die dit niet kunnen betalen krijgen gratis medicijnen. Hierdoor en ook door de toename van aids ontstaat wel een tekort aan financiën.

Op de kleuterschool o.l.v. Zr. Joan wordt vooral veel aandacht besteed aan het Engels, in Kenya en ook in Uganda, de algemene omgangstaal. Voor de Turkana kinderen, die, mede door een eigen taal, aanpassingsproblemen hebben, betaalt de stichting het schoolgeld. Dat is jaarlijks € 1.100,-.


RANGALA Kenya
In het Babyhome, geleid door Zr. Henrietta komen de kinderen op verschillende manieren terecht: ze zijn door familieleden naar het tehuis gebracht, zijn naar het politiebureau gebracht, of in het ergste geval zijn ze te vondeling gelegd en vaak dus anoniem. Vooral de jonge baby's, die vaak ziek of ondervoed zijn, hebben de speciale tinned milk nodig. Deze dure melk komt het dichtst bij de moedermelk en moet worden ingevoerd uit Zuid-Afrika. Ook hebben we begrepen, dat de elektriciteitskosten, om het broodnodige water op te pompen, erg hoog zijn. In 2004 was onze bijdrage € 2.800,- wat niet altijd toereikend blijkt te zijn. Ook hier worden de problemen steeds nijpender door het toenemende aantal aids-patiënten. We zijn er zeer content mee, dat de NSG, een scholengemeenschap uit Nijmegen, deze maand een actieweek houdt, speciaal gericht op de aids-problemen in het Babyhome te Rangala.

Bij de Centrum Gemeente te Utrecht wordt dit winterseizoen een actie gehouden voor het tehuis in Rangala.
Al met al erg stimulerend!


ELDAMA RAVINE Kenya
Hier heeft de stichting de zorg op zich genomen voor 4 kinderen. De 2 meisjes volgen basisonderwijs op een regeringsschool en voor de 2 jongens was in 2004 onze bijdrage € 500,- voor het vervolgonderwijs.


NAIROBI KIBERA Kenya
In één van de sloppenwijken van Nairobi, Kibera geheten, bevond zich het gezondheids- en ontwikkelingscentrum o.l.v. Zr. dr. Luke Vito geassisteerd door Josephine Nalyaka. Er was een voedselprogramma om ondervoede kinderen weer op de been te helpen. De moeders van deze kinderen werden hierbij ingeschakeld. Zo konden ze kennis opdoen over het bereiden van verantwoorde voeding. Verder was er ziekenverzorging, ook via huisbezoeken.

Volwasseneducatie, in het bijzonder op het gebied van gezondheid stond op het programma, evenals vakopleiding op kleine schaal: naailessen en in het verleden een monteuropleiding.
Door verschillende oorzaken, vooral door het vertrek van Zr. dr. Luke, die uiteindelijk met pensioen is gegaan, is er per 31-12-04 een eind gekomen aan de activiteiten van dit centrum. Helaas is er voor haar geen opvolgster gevonden.

Onze stichting is zeer dankbaar voor het vooruitstrevende werk dat Zr. Luke en Josephine hier hebben verricht, waarmee ze zovele jonge mensen een toekomst hebben kunnen bieden. Ten enen male betreuren wij het, dat dit project heeft moeten stoppen.
De stichting zal ongetwijfeld een andere bestemming vinden voor het vrijgekomen geld van deze jaarlijkse bijdrage van € 3.500,-.


KIGOOGWA Uganda
De Emmaschool is een complete 8-klassige basisschool en is geheel door de stichting gefinancierd. Zij wordt geleid door een groep vrouwen, de Kigoogwa Farmers Women Group. Doordat er schoolgeld aan de ouders wordt gevraagd, kan men hier met kleinere klassen beter onderwijs geven. De stichting blijft zich garant stellen voor het schoolgeld van de weeskinderen op deze school. Dat waren 36 kinderen en de bijdrage hiervoor was € 1.800,-. Helaas moeten we ook hier vaststellen, dat het aantal weeskinderen steeds groeiende is door de ziekte aids. De Kigoogwa Farmers Women Group is nu bezig een vakschool op te richten, zodat hun kinderen na de basisschool een vak kunnen leren. De bouwtekeningen liggen klaar en hopelijk kan er binnenkort met de eerste bouwfase worden begonnen.
Er worden zowel theorie- als praktijklessen gegeven. De praktijkvakken van de eerste fase zijn: timmeren, steen- en staalbewerkingen en tv-, radio- en computerreparatie. Bovendien wordt er geleerd hoe een zaak kan worden opgezet en geleid. Na het voltooien van de opleiding krijgen de leerlingen een algemeen erkend vakdiploma.

De stichting Gered Gereedschap Groningen is momenteel bezig de gevraagde gereedschappen in te pakken voor de verscheping naar Uganda/Kampala. De gereedschappen, die in het land zelf goed te verkrijgen zijn, worden vanzelfsprekend daar aangeschaft.
De financiering van de eerste fase voor de vakschool is rond, vooral door de goede samenwerking met de Prot. Gem. te Boxmeer, die zich voor dit project enorm heeft ingezet. De stichting zelf heeft een eenmalige bijdrage van € 10.000,- en een jaarlijkse bijdrage van € 2.600,- vastgesteld. Omdat er nog niet met de bouw is begonnen, is deze overschrijving voorlopig uitgesteld.

Nog even iets over de stichting Gered Gereedschap. Dit is een vrijwilligersorganisatie, die gebruikt gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hierbij een oproep van Gered Gereedschap. Er is een schreeuwend tekort aan centimeterbanden, bestemd voor o.a. de vakschool in Kigoogwa. Ook scharen zijn meer dan welkom. U kunt deze spullen, mocht u ze over hebben, inleveren bij de wereldwinkel te Loppersum. Wij houden ons aanbevolen. Wilt u meer informatie?

We zijn dit jaar begonnen met een eigen website: www.helpafrika.nl. Ook kunnen wij voor u een dia-lezing verzorgen. Daarin kunt u op een meer persoonlijke manier kennis maken met het vele werk, dat wordt verzet door de mensen, die zich ter plekke intensief inzetten voor de kansarme medemensen.


Als u onze stichting verder nog wilt steunen: uw giften, donaties en eventuele legaten zijn van harte welkom. Ze zijn overigens aftrekbaar voor de inkomstenbelasting aangezien onze stichting bij de fiscus staat geregistreerd.

Bankrekening: 496794086 t.n.v. de stichting "Help Afrika", Zeedijken 14, 9919 BM Loppersum. Nummer Kamer van Koophandel: S 13614

Met hartelijke groeten.

Het bestuur
Menze Dijkens voorzitter
Clara Slager secretaris
Hilbrand Ubels penningmeester
Arnold Duijnisveld lid
Leny van Neck lid
Ida Ubels lid

Raad van Toezicht
Drs. A. Booy Loppersum
Mr. A. Dijkgraaf Groningen
Ds. B. v.d. Woude Winschoten